Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 26 SGK Trang 84 địa lí 7: Xác định trên hình 26.1 hồ Vích-to-ri-a, sông Nin, sông Ni-giê, sông Công-gô và sông Dăm-be-di?
Được biết đến châu Phi là một châu lục có chứa nhiều hồ và sông. Một địa hình đặc biệt như châu Phi lại có nhiều sông và hồ. Vậy đặc trưng của nó là như thế nào. Các con sông ở đây được phân bố như thế nào chúng ta hãy cùng quan sát và tìm hiểu qua câu hỏi 6 bài 26 SGK trang 84 địa lí 7: Xác định trên hình 26.1 hồ Vích-to-ri-a, sông Nin, sông Ni-giê, sông Công-gô và sông Dăm-be-di? Dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 26 SGK trang 85 địa lí 7.

Câu hỏi 6 bài 26 SGK trang 84 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Xác định trên hình 26.1 hồ Vích to ri a, sông Nin, sông Ni giê, sông Công gô, sông Dăm be di

Trong khu vực châu Phi các con sông được phân bố như sau:
  • Các hồ được phân bố chủ yếu ở phía bắc sơn nguyên đông phi. Các con sông được phân bố rải rác như con sông Công Gô ở khu vực Công Gô của châu phi, con sông này có đặc điểm rất đặc biệt đó là nó đi qua xích đạo hai lần với kiểu uốn quanh rất đặc biệt.
  • Ở khu vực phía đông của châu Phi còn có sự xuất hiện của sông Nin. Hầu hết các con sông đều tập trung ở khu vực phía đông của châu lục này.

Xem thêm: Địa lý 7: Dựa hình 26.1 và vẽ bảng theo mẫu Bài 26 SGK trang 84