Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 26 SGK trang 82 địa lí 7: Cho hình 26.1 hãy cho biết: châu Phi tiếp giáp với biển và đại dương nào, xích đạo đi qua phần nào của châu lục và lãnh thổ châu phi thuộc môi trường nào?
Một quốc gia nào đó được phân bố trên một lãnh thổ nhất định và nó được giáp với rất nhiều nước khác và bên cạnh đó cũng có một số khu vực giáp biển và đại dương. Trên thế giới có vô số quốc gia giáp biển và vô số quốc gia giáp đại dương hoặc các nước khác trên thế giới. Châu Phi cũng là một trong các nước tiếp giáp với các vùng biển, đại dương và các châu lục khác. Để biết được châu Phi có sự tiếp giáp như thế nào chúng ta hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 26 SGK trang 82 địa lí 7: Cho hình 26.1 hãy cho biết: châu Phi tiếp giáp với biển và đại dương nào, xích đạo đi qua phần nào của châu lục và lãnh thổ châu phi thuộc môi trường nào?

Câu hỏi 1 bài 26 SGK trang 82 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Hình 26.1 cho biết châu Phi tiếp giáp với biển và đại dương nào Bài 26 SGK trang 82

Châu Phi giáp với các biển và đại dương sau đây:
  • Châu phi là một lãnh thổ có vị trí địa lí khá là đặc biệt so với các quốc gia châu luck khác trên thế giới. Châu phi nằm ở giữa biển và đại dương. Phía Bắc giáp Địa Trung Hải, phía Tây giáp biển Đại Tây Dương, phía Đông giáp Biển Đỏ và phía nam giáp với Ấn Độ Dương. Từ đó chúng ta thấy châu Phi hầu hết giáp với biển là chủ yếu, bốn bên châu lục này đều là biển cả. Chí tuyến Bắc đi qua khu vực hoang mạc Xa-ha-ra, chí tuyến Nam đi qua khu vực hoang mạc Ca-ra-ha-ri.
Xem thêm: Địa lý 7: Hình 26.1 nêu tên các dòng biển nóng lạnh chảy ven biển châu Phi Bài 26 SGK trang 82