Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 27 SGK trang 87 địa lí 7: Cho hình 27.1 và 27.2 hãy nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật ở châu Phi?
Trên thế giới của chúng ta tất cả mọi sự vật hiện tượng tự nhiên trên trái đất đều có sự liên quan với nhau không ít thì nhiều các hiện tượng trên trái đất đều ảnh hưởng đến nahu. Thiên nhiên cũng như các sự vật trong môi trường đều tác động qua lại lẫn nhau. Tại khu vực châu Phi cũng vậy môi trường và các đặc điểm khác luôn có sự liên quan tác động lẫn nahu. Dựa vào những kiến thức đã học các em hãy cùng vớ Vforum đi trả lời câu hỏi 4 bài 27 SGK trang 87 địa lí 7: Cho hình 27.1 và 27.2 hãy nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật ở châu Phi?

Câu hỏi 4 bài 27 SGK trang 87 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Cho hình 27.1 và 27.2 hãy nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật châu Phi Bài 27
Địa lý 7: Cho hình 27.1 và 27.2 hãy nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật châu Phi Bài 27

Dựa vào hình 27.1 và 27.2 ta có thể nhận định được rằng:
  • Môi trường ở châu Phi nó làm lượng mưa của từng khu vực trên châu lục này thay đổi. Bởi khi môi trường không khí quyết định thì thiên nhiên và lượng mưa cũng thay đổi để đáp ứng cho phù hợp với từng khí hậu.
  • Ở khu vực có môi trường hoang mạc thì lượng mưa rất ít.
  • Tại các khu vực môi trường nhiệt đới và xích đạo thì nhiệt độ nắng nóng có độ ẩm nhất định nên khí hậu sẽ mưa nhiều lượng mưa khoảng trên 1000mm.
  • Còn trên các khu vực có môi trường khí hậu là địa trung hải thì lượng mưa trung bình là từ 200mm đến 1000mm.

Xem thêm: Địa lý 7: Xác định vị trí, ranh giới môi trường hoang mạc và nhiệt đới trên hình 27.2 Bài 27 SGK trang 87