Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 27 SGK trang 86 địa lí 7: Cho hình 27.2 nhận xét về sự phân bố của các môi trường tự nhiên ở châu Phi và giải thích vì sao lại có sự phân bố này?
Địa hình châu Phi có một đặc điểm rất đặc biệt khu vưc chủ yếu là các hoang mạc và sơn nguyên. Khí hậu nắng nóng quanh năm và khá là khắc nghiệt. Một châu lục có nhiều đặc điểm đa dạng như những châu lục khác nhưng nó lại mang một tính chất riêng của một châu lục khô hạn và nắng nóng. Nhawfmcung cấp cho các em một số kiến thức về địa hình cũng như môi trường của châu Phi các em hãy trả lời câu hỏi 3 bài 27 SGK trang 86 địa lí 7 sau đây cùng Vforum: Cho hình 27.2 nhận xét về sự phân bố của các môi trường tự nhiên ở châu Phi và giải thích vì sao lại có sự phân bố này?

Câu hỏi 3 bài 27 SGK trang 86 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Cho hình 27.2 nhận xét sự phân bố các môi trường tự nhiên ở châu Phi Bài 27 SGK trang 86

Dựa vào việc quan sát hình 27.2 ta thấy:
  • Sự phân bố của các môi trường tự nhiên ở châu Phi được phân bố rải rác trên khắp châu lục này. Châu Phi có các kiểu môi trường như là môi trường xích đạo ẩm, nhiệt đới, hoang mạc và môi trường địa trung hải. Môi trường xích đạo ẩm được phân bố ở dải hẹp của vịnh Công Gô.
  • Môi trường nhiệt đới phân bố chủ yếu ở khu vực phía bắc và phía nam xích đạo. Môi trường hoang mạc phân bố tập trung chủ yếu trên các hoang mạc trên khu vực châu lục châu Phi. Sự phân bố của các kiểu môi trường ở đây được phân bố dựa trên đặc tính của từng vùng và từng kiểu khí hậu.

Xem thêm: Địa lý 7: Cho hình 27.1 và 27.2 hãy nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật châu Phi Bài 27