Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 27 SGK trang 86 địa lí 7: Cho hình 27.1 cho biết các dòng biển nóng và lạnh có ảnh hưởng đến lượng mưa ở châu Phi như thế nào?
Được biết đến châu Phi là một khu vực có kiểu khí hậu nắng nóng và khô hạn. Địa hình ở đây chủ yếu là các khu vực sơn nguyên nắng nóng kết hợp với hoang mạc rộng lớn. Được biết xung quanh châu lục này có rất nhiều các dòng biển nóng và các dòng biển lạnh. Để cung cấp cho các em một số kiến thức về khu vực châu Phi các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 27 SGK trang 86 địa lí 7: Cho hình 27.1 cho biết các dòng biển nóng và lạnh có ảnh hưởng đến lượng mưa ở châu Phi như thế nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi 2 bài 27 SGK trang 86 địa lí 7.

Câu hỏi 2 bài 27 SGK trang 86 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Hình 27.1 cho biết các dòng biển nóng và lạnh ảnh hưởng đến lượng mưa châu Phi thế nào Bài 27

Từ hình 27.1 chúng ta thấy:
  • Châu Phi là một châu lục có rất nhiều dòng biển nóng và dòng biển lạnh chảy xung quanh. Nhiều dòng biển nóng và dòng biển lạnh đã làm thay đổi nhiệt độ và lượng mưa của châu Phi.
  • Các dòng biển lạnh chảy xung quanh châu lục làm cho lượng mưa của các khu vực ven biển của châu Lục này có lượng mưa khoảng dưới 200mm.
  • Các dòng biển nóng như Ghi-nê làm cho các khu vực mà nóp chảy qua có lượng mưa trên 2000mm.

Xem thêm: Địa lý 7: Cho hình 27.2 nhận xét sự phân bố các môi trường tự nhiên ở châu Phi Bài 27 SGK trang 86