Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 28 SGK trang 88 địa lí 7: Hãy phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa sau đây: lượng mưa trung bình năm, lượng mưa trong năm, biên độ nhiệt trong năm, sự phân bố nhiệt độ trong năm.
Các em đã được biết đến châu Phi một châu lục quanh năm chỉ thấy nắng gắt và thời tiết cực kì khắc nghiệt. Một châu lục với đặc điểm mang trên mình là hoang mạc là chủ yếu. Các khu vực môi trường trên châu lục này đều có những mối liên hệ và sự phân chia ranh giới khác nhau. Tại một vị trí nhất định thì môi trường và kiểu khí hậu của khu vực đó được phân chia theo những tính chất khác nhau. Lượng mưa của châu lục này cũng khá là đặc biệt. Sau đây các em hãy cùng với Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 28 SGK trang 88 địa lí 7: Hãy phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa sau đây: lượng mưa trung bình năm, lượng mưa trong năm, biên độ nhiệt trong năm, sự phân bố nhiệt độ trong năm. Cho biết từng biểu đồ thể hiện kiểu khí hậu nào và đặc điểm của kiểu khí hậu nào? Sắp xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A,B,C,D vào các vị trí 1,2,3,4 trên hình 27.2 cho phù hợp?

Câu hỏi 2 bài 28 SGK trang 88 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Hãy phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Bài 28 SGK trang 88

Từ việc quan sát các biểu đồ ta thấy:
  • Tại biểu đồ A thì nhiệt độ nhiệt độ ở khu vực này rất là cao lúc nào cũng đạt trên 20 độ C. Lượng mưa ở khu vực này khá là thấp chỉ đạt 280mm trên năm.
  • Tại biểu đồ B nhiệt độ rất thấp có khi dưới 20 độ C và tương ứng với nhiệt độ này là khu vực này có lượng mưa rất là lớn.
  • Tại biểu đồ C hầu hết các tháng trong năm đều rất ít mưa lượng mưa chỉ đạt thấp hơn 200mm trong khi nhiệt độ của các tháng tháng nào cũng cao và khắc nghiệt.
  • Biểu đồ D là biểu đồ thể hiện lượng mưa thấp và nhiệt độ cũng thấp. So với các biểu đồ trước thì nhiệt độ ở khu vực này khá thấp và ít khắc nghiệt.

Xem thêm: Địa lý 7: Tại sao châu Phi là châu lục nóng, khí hậu châu Phi khô và hình thành hoang mạc lớn Bài 27 SGK