Hướng dẫn trả câu hỏi 1 bài 28 SGK trang 88 địa lí 7: Hãy trình bày và giải thích sự phân bố của các môi trường tự nhiên. Quan sát hình 27.2 và so sánh diện tích của các môi trường ở châu Phi, giải thích tại sao hoang mạc ở châu Phi lại lan ra sát biển?
Các em đã được giáo viên cung cấp một số kiến thức trọng tâm ở châu Phi. Một trong những châu lục có khí hậu đặc biệt trên thế giới châu lục này luôn chứa các dạng địa hình và kiểu môi trường khác nhau. Địa hình chủ yếu là hoang mạc và kiểu khí hậu rất khắc nghiệt. Để các em có những hiểu biết thêm về sự phân bố về môi trường ở châu lục này các em hãy cùng Vforum tìm hiểu và trả lời câu hỏi 1 bài 28 SGK trang 88 địa lí 7 sau đây: Hãy trình bày và giải thích sự phân bố của các môi trường tự nhiên. Quan sát hình 27.2 và so sánh diện tích của các môi trường ở châu Phi, giải thích tại sao hoang mạc ở châu Phi lại lan ra sát biển?

Câu hỏi 1 bài 28 SGK trang 88 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: So sánh diện tích các môi trường ở châu Phi, tại sao hoang mạc châu Phi lại lan ra sát biển

  • Châu Phi có rất nhiều loại môi trường. Môi trường ở châu Phi được phân bố rộng khắp châu lục. Môi trường chủ yếu ở đây là môi trường hoang mạc và môi trường nhiệt đới. Dựa vào hình 27.2 chúng ta có thể thấy môi trường hoang mạc chiếm vị trí khá lớn tropng lục địa của châu Phi.
  • Là một châu lục có khí hậu nắng nóng khắc nghiệt, xung quanh toàn là biển cả và đại dương. Hoang mạc lan ra sát biển bởi do sự ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh trên khu vực vem biển. Khí hậu nắng nóng cũng từ biển đẩy vào nên ở đây môi trường hoang mạc được phân bố rất rộng rãi.

Xem thêm: Địa lý 7: Hãy phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Bài 28 SGK trang 88