Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 29 SGK trang 92 địa lí 7: Hãy nêu những nguyên nhân làm kìm hãm sự phát triển kinh tế ở châu Phi?
Chúng ta đã được giáo viên cung cấp một số kiến thức về đặc điểm địa hình, dân cư và các khiểu môi trường khí hậu tại châu Phi. Vậy nề kinh tế ở đây có những đặc điểm ra sao, chúng có giống như các châu lục khác trên thế giới đang dần phát triển hiện đại hay không chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua câu hỏi 5 bài 29 SGK trang 92 địa lí 7 sau đây: Hãy nêu những nguyên nhân làm kìm hãm sự phát triển kinh tế ở châu Phi? Sau đây là bài viết của Vforum mời các em thao khảo.

Câu hỏi 5 bài 29 SGK trang 92 địa lí 7
Trả lời:

Những nguyên nhân làm kiềm hãm sự phát triển kinh tế ở châu Phi là:
  • Châu Phi là một khu vực có nền kinh tế kém phát triển. Đã vậy dân cư ở đây chật hẹp nhưng tỉ lệ gia tăng dân số lại đối lập với diện tích dân cư nên tình hình xã hội không ổn định kéo theo nền kinh tế trì trệ.
  • Châu Phi là một châu lục có rất nhiều chủng tộc cùng sinh sống việc không cùng nhất quán và phong tục đã làm nảy sinh các mâu thuẫn giữa các dân tộc với nhau. Nên việc mua bán trên châu lục này và cụ thể là các quốc gia không đồng bộ và hợp tác với nhau. Điều đó làm cho nền kinh tế của cả châu lục này bị đi xuống. Bên cạnh đó kinh tế nước này còn bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của các nước trên thế giới.

Xem thêm: Địa lý 7: So sánh diện tích các môi trường ở châu Phi, tại sao hoang mạc châu Phi lại lan ra sát biển