Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 29 SGK trang 91 địa lí 7: Hãy tìm trên các bản đồ và bảng số liệu quốc gia và cho biết: các quốc gia có tỉ lệ gia tăng cao hơn mức trung bình năm của khu vực châu Phi là những nức nào.
Châu Phi là một châu lục có đại hình cao là chủ yếu, tập trung ở vị trí trung tâm của châu lục này toàn là các địa hình cao và khí hậu khắc nghiệt. Đại hình và khí hậu tại đây không được thiên nhiên ưu đãi nhiều bởi có nhiều hoang mạc con người không thể nào sinh sống và phát triển được. Để hiểu thêm về dân cư tại khu vực này các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 29 SGK trang 91 địa lí 7: Hãy tìm trên các bản đồ và bảng số liệu quốc gia và cho biết: các quốc gia có tỉ lệ gia tăng cao hơn mức trung bình năm của khu vực châu Phi là những nức nào. Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn mức trung bình là các quốc gia nào? Dưới đây là bài viết của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 3 bài 29 SGK trang 91 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Tìm trên bản đồ và bảng số liệu cho biết quốc gia có tỉ lệ gia tăng cao hơn mức trung bình năm

Từ bảng số liệu quốc gia chúng ta có thể liệt kê được các quốc gia có tỉ lệ gia tăng cao hơn mức bình thường và có tỉ lệ thấp hơn mức bình thường là:
  • Trước hết là các quốc gia có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn mức trung bình là: Tan da ni a đạt tới 2,8%, Ê ti ô pi a đạt tới 2,9%.
  • Tiếp đến là các quốc gia có tỉ lệ gia tăng thấp hơn mức bình thường là: Cộng Hòa Nam Phi chỉ có 1,1%, Ai Cập chỉ có 2,1% so với các nước khác trên châu lục.

Xem thêm: Địa lý 7: Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư ở châu Phi Bài 29 SGK trang 92