Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 29 SGK trang 89 địa lí 7: Từ hình 29.1 hãy nêu tên các thành phố ở châu Phi có 1 triệu dân trở lên, các thành phố này phân bố ở đâu?
Các em đã được giáo viên cung cấp các kiến thức về dân cư ở châu lục châu Phi. Dân cư tại châu Phi được biết đến là một khu vực dân cư sắp xếp không đồng đều. Địa hình không cân đối về mặt phẳng nên dân cư ở đây tập trung một cách lẻ tẻ hơn so với các khu vực châu lục khác. Từ những kiến thức đã được học các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 29 SGK trang 89 địa lí 7 sau đây: Từ hình 29.1 hãy nêu tên các thành phố ở châu Phi có 1 triệu dân trở lên, các thành phố này phân bố ở đâu? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 29 SGK trang 89 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Hình 29.1 hãy nêu tên các thành phố ở châu Phi có 1 triệu dân trở lên và phân bố ở đâu Bài 29

Từ hình 29.1 chúng ta có thể quan sát và nêu ra các thành phố ở châu Phi có 1 triệu dân trở lên và sự phân bố của các thành phố này như sau:
  • Châu Phi là một châu lục có dân cư phân bố không đồng đều trên các nơi trên châu lục. Địa hình ở đây khá là khác biệt và hiểm trở. Tại khu vực đông phi có các thành phố trên 1 triệu dân là: A Đi A Bê Ba, Nai rô đi. Tại Bắc Phi có các thành phố như là: Ra bát, An giê, Cai rô, Tri pô li, Ca sa plan ca, Khac tam.
  • Tại khu vực Tây Phi thì có rất nhiều thành phố trên 1 triệu dân như: A bit gian, Kin sa xa, Lu an đa. Hầu hết các thành phố này đều thuộc khu vực ven biển có địa hình thấp.

Xem thêm: Địa lý 7: Tìm trên bản đồ và bảng số liệu cho biết quốc gia có tỉ lệ gia tăng cao hơn mức trung bình năm