Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 30 SGK trang 96 địa lí 7: Hãy vẽ biểu đồ thể hiện dân số và sản lượng ở châu Phi so với sản lượng của thế giới dựa vào số liệu
Châu Phi là châu lục có nề kinh tế chậm phát triển hơn các châu lục khác trên thế giới. Địa hình không mấy thuận lợi cho quốc gia này, khí hậu cũng khá là khắc nghiệt nên các loại cây trồng cũng ít phát triển tốt như các khu vực khác. Nhằm cung cấp cho các em một số kiến thức về sản lượng tại khu vực này các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 30 SGK trang 96 địa lí 7: Hãy vẽ biểu đồ thể hiện dân số và sản lượng ở châu Phi so với sản lượng của thế giới dựa vào số liệu dưới đây: dân số châu Phi chiếm 13/4 dân số thế giới, sản lượng công nghiệp ở châu Phi chiếm 2% công nghiệp ở thế giới. Từ biểu đồ nhận xét tiến độ phát triển công nghiệp ở châu Phi?

Câu hỏi 4 bài 30 SGK trang 96 địa lí 7
Trả lời:

Sau đây là biểu đồ thể hiện dân số và sản lượng ở châu Phi so với sản lượng của thế giới:
Địa lý 7: Vẽ biểu đồ thể hiện dân số và sản lượng ở châu Phi so với thế giới Bài 30 SGK trang 96

Dựa vào biểu đồ đã vẽ ở trên chúng ta thấy dân số ở châu Phi rất là thấp chỉ chiếm 13,4% so với thế giới. Ngành công nghiệp ở châu Phi chỉ chiếm 2% so với thế giới, đó là một tỉ lệ quá nhỏ. Từ đó ta thấy kinh tế ở châu lục này chậm phát triển và quá lạc hậu.

Xem thêm: Địa lý 7: Dựa hình 29.1 trình bày sự phân bố dân cư ở châu Phi và tại sao phân bố không đều Bài 29 SGK