Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 31 SGK trang 99 địa lí 7: Quan sát hình 31.1 và 29.1 cho biết tên của một số cảng lớn ở châu Phi, châu lục này có bao nhiêu đô thị trên 1 triệu dân, neu tên các đô thị trên 5 triệu dân ở châu Phi?
Đuo9wcj biết đến là một châu lục giáp biển và đại dương là chủ yếu. Châu Phi luộn có những cảng biển để phục vụ cho việc buôn bán trao đổi hàng hóa với các quốc gia châu lục khác trên thế giới. Dân cư đông đúc trái ngược với diện tích. Để hiểu thêm về châu lục này các em hãy trả lời câu hỏi 5 bài 31 SGK trang 99 địa lí 7 cùng với Vforum: Quan sát hình 31.1 và 29.1 cho biết tên của một số cảng lớn ở châu Phi, châu lục này có bao nhiêu đô thị trên 1 triệu dân, neu tên các đô thị trên 5 triệu dân ở châu Phi?

Câu hỏi 5 bài 31 SGK trang 99 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Cho biết tên một số cảng lớn ở châu Phi, bao nhiêu đô thị trên 1 triệu dân Bài 31 SGK trang 99

Dựa vào hình 29.1 và hình 3.1 chúng ta có thể thấy:
Cảng biển trên châu Phi được xây dựng rất là nhiều nhờ vào điều kiện giáp biển. Có rất nhiều cảng biển lớn như: Ghi nê, A bit gian, Đa ca, Kếp tao, Đuốc ban. Việc xuất nhập khẩu hàng hóa của châu lục này phụ thuộc nhiều nhất vào các cảng biển. Dân cư trên châu lục này khá là đông do sự bùng nổ dân số trên châu lục ngày càng tăng. Khu vực có số dân trên 1 triệu rất là đông. Nhìn vào bản đồ ta có thể liệt kê các quốc gia có trên 5 triệu người như sau: La gốt, Ghi nê, Angiê.

Xem thêm: Địa lý 7: Hình 30.1 nêu sự phân bố các cây công nghiệp chính ở châu Phi Bài 30 SGK trang 94