Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 31 SGK trang 99 địa lí 7: Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng lương thực?
Mỗi một khu vực trên trái đất dều có những đặc điểm tự nhiên khác nhau do địa hình và các vùng vĩ tuyến trên trái đất khác nhau. Một số quốc gia có nền kinh tế khá phát triển do thuận lợi về mọi mặt tuy nhiên cũng có những quốc gia lại kém phát triển hơn. Kinh tế phát triển hay không nhờ vào các đặc trưng của từng vùng lãnh thổ. Sau dây các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 31 SGK trang 99 địa lí 7: Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng lương thực?

Câu hỏi 4 bài 31 SGK trang 99 địa lí 7
Trả lời:

Châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, thiết bị hàng tiêu dùng là vì:
  • Chau Phi làm một châu lục có diện tích hạn hẹp các khu vực sản xuất được phát triển chủ yếu tại khu vực nhiệt đới nên các loại cây trồng tại đây được xuất khẩu nhiều.
  • Tại đây các ngành chế tạo và kĩ thuật chưa phát triển vì thế muốn phát triển kinh tế cần phải nhập các thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc trổng cây và khai thác.
  • Là một châu lục được thiên nhiên ban tặng nhiều khoáng sản nên ở đây xuất khẩu các loại khoáng sản được ưa huộng nhiều nhất.

Xem thêm: Địa lý 7: Cho biết tên một số cảng lớn ở châu Phi, bao nhiêu đô thị trên 1 triệu dân Bài 31 SGK trang 99