Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 31 SGK trang 99 địa lí 7: Hãy nêu những vấn đề về kinh tế - xã hội nảy sinh do sự bùng nổ dân số ở châu Phi?
Dân cư là một trong những yếu tố hình thành nên xã hội và sự phát triển của một quốc gia lãnh thổ. Để có được một quốc gia vững mạnh thì dân cư của nước đó phải ổn định và có sự cải tiến mới. Từ đó chúng ta thấy được tầm quan trọng của dân cư trong xã hội loài người. Nhằm cung cấp cho các em hiểu về sự phát triển ở châu Phi có những ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội , giáo viên có hỏi các em câu hỏi 3 bài 31 SGK trang 99 địa lí 7: Hãy nêu những vấn đề về kinh tế - xã hội nảy sinh do sự bùng nổ dân số ở châu Phi? Sau đây là bài viết của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 3 bài 31 SGK trang 99 địa lí 7
Trả lời:

Những vấn đề của sự bùng nổ dân số đã có những ảnh hưởng đến kinh tế xã hội như sau:
  • Dân số là một trong những nhân tó hết sức quan trọng trong việc phát triển của một nền kinh tế chính trị nào đó.
  • Kinh tế của châu Phi hạn hẹp nhưng sự bùng nổ dân số quá đông làm cho tình trạng thất nghiệp của các nước trên châu lục này ngày càng nhiều.
  • Diện tích đất đai sinh sống rất hạn hẹp và ít nhưng dân số lại đông nên tình trạng vô gia cư xảy ra trên diện rộng.
  • Ngoài ra kinh tế chậm phát triển đời sống con người thấp kém và không ổn định nên tệ nạn xã hội ngày càng diễn ra.

Xem thêm: Địa lý 7: Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản Bài 31 SGK