Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 31 SGK trang 98 địa lí 7: Cho bảng số liệu dưới đây, hãy cho biết sự khác nhau giữa mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia ven vịnh Ghi nê, duyên hải Bắc Phi và duyên hải Đông Phi?
Địa hình của châu Phi khá cao và địa hình dân cư sống chủ yếu tại các khu vực ven biển vì ở đó địa hình bằng phẳng và đất đai có thể trồng trọt khai thác được. Kinh tế ở châu lục này còn kém phát triển và lạc hậu. Việc dô thị hóa ở đây diễn ra như thế nào. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua câu hỏi 2 bài 31 SGK trang 98 địa lí 7: Cho bảng số liệu dưới đây, hãy cho biết sự khác nhau giữa mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia ven vịnh Ghi nê, duyên hải Bắc Phi và duyên hải Đông Phi? Dưới đây là bài viết của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 2 bài 31 SGK trang 98 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Cho biết sự khác nhau mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia ven vinh Ghi nê, duyên hải Bắc Phi

Dựa vào bảng số liệu trên ta có thể dễ dàng thấy sự khác nhau về đô thị hóa của các khu vực quốc gia trên như sau:
  • Đô thị hóa dần dần trên các quốc gia trên châu lục này. Từ các nước kém phát triển cũng dần trở nên đô thị hóa. Đô thị hóa là việc thể hiện dân số bắc đầu tăng lên và các quốc gia có kế hoạch cho việc tăng dân như vậy.
  • Tại các khu vực có đô thị hóa như Ghi nê có số dân sống trên các khu vực thành thị là nhiều nhất đạt 49% so với các quốc gia khác trên châu lục. Tại các khu vực Bắc Phi như là quốc gia Kê ni a có mức độ đô thị hóa thấp chỉ đạt 20% so với các quốc gia khác. Cấc khu vực Đông Phi thì mức độ đô thị hóa đạt tỉ lệ trung bình không cao cũng không quá thấp.

Xem thêm: Địa lý 7: Hãy nêu những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh do bùng nổ dân số ở châu Phi Bài 31 SGK trang 99