Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 31 SGK trang 98 địa lí 7: Dựa vào hình 31.1 nêu nhận xét để cho thấy các tuyến đường sắt quan trọng ở châu Phi chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu?
Chúng ta đã được tìm hiểu về châu Phi mọt trong số các châu lục trên trái đất chúng ta đang sinh sống. Đặc điểm về kinh tế của châu lục này cũng có những chuyển biến khá là mạnh mẽ trong những năm gần đây. Để các em nắm thêm một số kiến thức về kinh tế của châu Phi các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 31 SGK trang 98 địa lí 7: Dựa vào hình 31.1 nêu nhận xét để cho thấy các tuyến đường sắt quan trọng ở châu Phi chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu?

Câu hỏi 1 bài 31 SGK trang 98 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Nhận xét các tuyến đường sắt quan trọng ở châu Phi chủ yếu phục vụ xuất khẩu Bài 31 SGK

Dựa vào hình 31.1 chúng ta có thể nhận xét về các tuyến đường sắt quan trọng của châu Phi như sau:
  • Trên châu Phi có rất nhiều tuyến đường sắt hoạt động từ trước đến nay. Đường sắt là tuyến đường giao thông thông dụng trên châu lục này, nó được phân bố khắp châu lục. Cấc tuyến đường sắt chủ yếu được xây lắp trên các khu vực có nền công nghiệp phát triển, và các khu vực có tài nguyên thiên nhiên nhiều như than đá. Tại các khu vực này hàng hóa được làm ra rất nhiều nên các tuyến đường sắt chủ yếu là chuyên chở hàng hóa suất khẩu.

Xem thêm: Địa lý 7: Cho biết sự khác nhau mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia ven vinh Ghi nê, duyên hải Bắc Phi