Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 32 SGK trang 104 địa lí 7: Hãy nêu sự khác biệt kinh tế giữa Bắc Phi và Trung Phi?
Bắc Phi và Trung Phi là hai khu vực thuộc châu Phi của trái đất. Mỗi khu vực có một kiểu đặc điểm riêng bởi châu Phi là một khu vực có vị trí địa lí khá khác biệt. Khác biệt về địa lí như vậy nền kinh tế giữa hai khu vực này có điểm gì khác nhau chúng ta hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 6 bài 32 SGK trang 104 địa lí 7 sau đây: Hãy nêu sự khác biệt kinh tế giữa Bắc Phi và Trung Phi?

Câu hỏi 6 bài 32 SGK trang 104 địa lí 7
Trả lời:

Sự khác biệt về kinh tế giữa Bắc Phi và Trung Phi như sau:
  • Tại hu vực Bắc Phi địa hình được thiên nhiên ưu đãi có nhiều mỏ khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên phong phú, địa hình ở đây cao hơn khu vực Trung Phi. Tại đây ngành công nghiệp khai khoáng phát triển mạnh mẽ, đất và khí hậu quá khắc nghiệt nên cây cối ít phát triển ở đây.
  • Khu vực Trung Phi lại có đặc điểm kinh tế ngược lại, phát triển ngành xuất khẩu nông nghiệp là chủ yếu. Do khí hậu tốt không quá khắc nghiệt như Bắc Phi ở đây đất đai màu mỡ cây trồng phát triển mạnh mẽ.

Xem thêm: Địa lý 7: Nhận xét các tuyến đường sắt quan trọng ở châu Phi chủ yếu phục vụ xuất khẩu Bài 31 SGK