Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 32 SGK trang 104 địa lí 7: Dựa vào hình 32.3 hãy nêu tên các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi, cho biết sản xuất nông nghiệp của Trung Phi phát triển ở những khu vực nào, tại sao lại phát triển ở đó?
Trong bài 32 SGK Địa lý 7, chúng ta đang tìm hiểu chi tiết hơn về các khu vực của châu Phi. Cụ thể các em sẽ được học về khu vực Trung Phi, trong đó bao gồm về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của khu vực này. Để giúp các em nắm kỹ hơn về vấn đề trên, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi ở trang 104 SGK Địa lý 7: Dựa vào hình 32.3 hãy nêu tên các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi, cho biết sản xuất nông nghiệp của Trung Phi phát triển ở những khu vực nào, tại sao lại phát triển ở đó?

Câu hỏi 4 bài 32 SGK trang 104 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Dựa hình 23.2 nêu tên các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi Bài 32 SGK trang 104

Từ hình 32.3 chúng ta có thể thấy được các cây công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung Phi là:
  • Là một vùng có địa hình tương đối cao đất chủ yếu là đất của miền núi nên cây trồng ở khu vực này chủ yếu là cây cà phê, lạc, bông, ca cao.
  • Nhìn vào sự phân bó của các loại cây trồng chúng ta có thể thấy Trung Phi phát triển nông nghiệp tập trung chủ yếu ở khu vực phía đông của Trung Phi.
  • Khu vực phía đông của Trung Phi phát triển mạnh về nông nghiệp bởi vì đây là một khu vực có địa hình khá bằng phẳng, đất đỏ ba dan là chủ yếu, đất có nhiều chất dinh dưỡng, khí hậu nhiệt đới thích hợp cho sự phát triển của các loại cây.

Xem thêm: Địa lý 7: Hãy lập bảng so sánh sự khác biệt về tự nhiên phần phía Tây và Đông của châu Phi Bài 32 SGK