Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 32 SGK trang 103 địa lí 7: Hãy nêu tên các nước trong khu vực Trung Phi dựa vào hình 32.1 ?
Từ câu hỏi 2 bài 32 SGK trang 101 địa lí 7 các em đã được cung cấp kiến thức về các quốc gia sinh sống trên khu vực Bắc Phi của châu Phi. Còn lại khu vực Trung Phi bao gồm các quốc gia nào, chúng ta hãy cùng với Vforum quan sát và trả lời câu hỏi 3 bài 32 SGK trang 103 địa lí 7: Hãy nêu tên các nước trong khu vực Trung Phi dựa vào hình 32.1 ?
Câu hỏi 3 bài 32 SGK trang 103 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Hãy nêu tên các nước trong khu vực Trung Phi dựa hình 32.1 Bài 32 SGK trang 103

Từ hình 32.1 chúng ta có thể nêu tên các nước sinh sống trên khu vực Trung Phi là:
  • Trung Phi là khu vực trung tâm của châu Phi nó có diện tích nhỏ hơn khu vực Bắc Phi. Địa hình khá đặc biệt, các khu nước sinh sống trên khu vực này khá là đông đúc. Có rất nhiều quốc gia bao gồm các quốc gia như: Ghi nê Bít xao, Ni giê ri a, Ru an đa, Trung Phi, Công gô, Ga bông, Bu run đi, Kê ni a, Ư gan đa, Tan da ni a, Ê ti ô pi a, Ghi bu ti.

Xem thêm: Địa lý 7: Dựa hình 23.2 nêu tên các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi Bài 32 SGK trang 104