Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 32 SGK trang 101 địa lí 7: Dựa vào hình 32.1 các em hãy kể tên các nước nằm trong khu vực Bắc Phi?
Mỗi khu vực vùng miền luôn có những quốc gia riêng nằm trên khu vực của mình. Châu Phi là một châu lục tương đối hẹp hơn so với các châu lục khác trên thế giới. Trên châu lục này cũng có rất nhiều quốc gia, mỗi miền là một đặc điểm quốc gia và sự phân bố của các quốc gia đều khác nhau. Để thống kê các nước trong châu Phi các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 32 SGK trang 101 địa lí 7: Dựa vào hình 32.1 các em hãy kể tên các nước nằm trong khu vực Bắc Phi?

Câu hỏi 2 bài 32 SGK trang 101 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Hãy kể tên các nước trong khu vực Bắc Phi dựa hình 32.1 Bài 32 SGK trang 101

Từ hình 32.1 chúng ta có thể liệt kê được các quốc gia trên khu vực Bắc Phi như sau:
  • Khu vực Bắc Phi là khu vực có diện tích lớn nhất trong châu Phi. Với một diện tích lớn khu vực này có rất nhiều quốc gia sinh sống và phát triển bao gồm các nước như sau: An giê ri, Tuy ni di, Ai cập, Xa ra uy, Mô ri ta ni, Li bi, Ma rốc, Sat, Ni giê, Xu đăng. Các quốc gia này được nằm rải rác trên khu vực phía bắc của châu Phi.

Xem thêm: Địa lý 7: Hãy nêu tên các nước trong khu vực Trung Phi dựa hình 32.1 Bài 32 SGK trang 103