Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 33 SGK trang 106 địa lí 7: Tại sao phần lớn Bắc Phi và Nam Phi nằm trong khu vực nhiệt đới nhưng khí hậu Nam Phi lại ấm hơn và dịu hơn Bắc Phi?
Chúng ta đã được học về các kiến thức địa lí, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và các kiểu khí hậu của khu vực châu Phi. Một trong những châu lục có vị trí đại lí đặc biệt bốn bên là biển và đại dương, địa hình hoang mạc là chủ yếu. Để củng cố kiến thức cho các em về các môi trường khí hậu trên khu vực châu lục này các em hãy cùng với Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 33 SGK trang 106 địa lí 7: Tại sao phần lớn Bắc Phi và Nam Phi nằm trong khu vực nhiệt đới nhưng khí hậu Nam Phi lại ấm hơn và dịu hơn Bắc Phi?

Câu hỏi 4 bài 33 SGK trang 106 địa lí 7
Trả lời:

Phàn lớn Bắc Phi và Nam Phi đều nằm trong khí hậu nhiệt đới nhưng khí hậu ở Nam Phi lại ấm hơn và diệu hơn Bắc Phi là vì:
  • Nam Phi là một khu vực nằm ở vị trí phía nam của châu Phi. Địa hình nhỏ hơn Bắc Phi và có đặc điểm giáp với biển nhiều nhất.
  • Địa hình mang kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm khí hậu mát mẻ và hay có mưa xảy ra tại khu vực này. Đất có giá trị dinh dưỡng rất cao.

Xem thêm: Địa lý 7: Nêu một số đặc điểm ngành công nghiệp và nông nghiệp CH Nam Phi Bài 33 SGK trang 106