Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 33 SGK trang 105 địa lí 7: Dựa vào hình 32.1 hãy nêu tên các nước ở khu vực Nam Phi?
Từ các tiết học về địa lí khu vực châu Phi các em đã được quan sát và nghiên cứu về các nước tronmg khu vực Bắc Phi và Trung Phi. Hai khu vực này có số nước và dân cư sinh sống khá là đông và đều đặn trên từng khu vực lãnh thổ. Vậy còn khu vực Nam Phi của châu lục này như thế nào chúng ta hãy trả lời câu hỏi 1 bài 33 SGK trang 105 địa lí 7: Dựa vào hình 32.1 hãy nêu tên các nước ở khu vực Nam Phi?

Câu hỏi 1 bài 33 SGK trang 105 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Dựa hình 32.1 hãy nêu tên các nước khu vực Nam Phi Bài 33 SGK trang 105

Từ hình 33 chúng ta có thể xác định được các nước nằm trong khu vực Nam Phi bao gồm:
  • Nam Phi là một khu vực ở phía nam của châu Phi. Đây là khu vực có diện tích tương đối nhỏ só với khu vực Bắc Phi. Địa hình ở đây chủ yếu bằng phẳng và có rất nhiều thủ đô.
  • Các quốc gia tập trung ở đây bao gồm: Dăm bi a, Na mi bi a, Bốt xoa na, Mô dăm bích, Ma đa ga xca, Xoa đi len, CH Nam Phi.

Xem thêm: Địa lý 7: Cho biết thành phần chủng tộc ở Nam Phi khác Bắc Phi, Trung Phi thế nào Bài 33 SGK trang 105