Download giáo trình Thiết kế và thi công hố móng sâu - Nguyễn Bá Kế, Download giao trinh Thiet ke va thi cong ho mong sau - Nguyen Ba Ke, tải sách lĩnh vực kĩ thuật, xây dựng, kiến trúc, thi công, công trình ngầm

Cuốn ebook Thiết kế và thi công hố móng sâu do PGS. TS. Nguyễn Bá Kế biên soạn gồm có 12 chương. Trong phần 1 sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về 5 chương đầu với những nội dung sau: Khảo sát cho thiết kế và thi công công trình chắn giữ hố móng sâu; tải trọng tác động liên kết cấu chắn giữ; chắn giữ bằng cọc trộn dưới sâu; chắn giữ bằng cọc hàng; chắn giữ bằng tường liên tục trong đất.

Ebook Thiết kế và thi công hố móng sâu: Phần 2 của PGS. TS. Nguyễn Bá Kế sau đây trình bày về thanh cống, thanh neo trong đất, đinh đặt chắn giữ hố móng, hạ mục nước ngầm và đào đất, chuyển vị của đất quanh hố móng, sự cố và xử lý sự cố móng, quan trắc hố móng. Mời các bạn tham khảo sách bổ sung thêm kiến thức ở lĩnh vực này.

Download giáo trình Thiết kế và thi công hố móng sâu - Nguyễn Bá Kế
Download giáo trình Thiết kế và thi công hố móng sâu - Nguyễn Bá Kế

Những nội dung chính trong cuốn giáo trình này:
- Khảo sát cho thiết kế và thi công công trình chắn giữ hố móng sâu;
- Tải trọng tác động liên kết cấu chắn giữ;
- Chắn giữ bằng cọc trộn dưới sâu;
- Chắn giữ bằng cọc hàng;
- Chắn giữ bằng tường liên tục trong đất
- Trình bày về thanh cống, thanh neo trong đất, đinh đặt chắn giữ hố móng
- Hạ mực nước ngầm và đào đất
- Chuyển vị của đất quanh hố móng
- Sự cố và xử lý sự cố móng
- Quan trắc hố móng.

Link download giáo trình đầy đủ, gồm 12 chương với 576 trang sách. Bạn có thể download về đọc trên máy tính hoặc in ra giấy để đọc cũng được

download
Mã:
http://www.fshare.vn/file/SUK15D5AQLIH
http://4share.vn/f/5267656563606b6b/
http://www.mediafire.com/file/3bk8x1245y0ime6/

Password: www.vforum.vn