Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Anh mã đề 475 khối D 2011- Đáp án môn tiếng anh mã 475 CD

Xem điểm thi đại học đang được cập nhật nhanh nhất tại:
Mã:
http://tradiemthidaihoc2011.vforum.vn/
http://tradiemthidaihoc2011.vforum.vn/
Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục


Download Đáp án:
http://edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thu...DCt_CD_K11.pdf

Dowload đề thi
http://edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thu...D_K11_M475.pdf