Admin ơi cho mình hỏi cái là
Mình đăng nhưng video này lên mục "Hướng Dẫn - TUT" đâu có vi phạm gì đâu mà diễn đàn lại chặn không cho mình đăng vậy. Hy vọng admin thấy và giải đáp để em rút kinh nghiệm. thank