Đáp án môn hóa cao đẳng khốii A của bộ Giáo Dục mã đề 812 - Đáp án đề thi hóa mã 812 chính thứcXem điểm thi đại học đang được cập nhật nhanh nhất tại:
Mã:
http://tradiemthidaihoc2011.vforum.vn/
http://tradiemthidaihoc2011.vforum.vn/


Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục:

Download đáp án:
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20A/Hoa%20hoc/DaHoaACt_CD_K11.pdf

Đề thi:
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20A/Hoa%20hoc/DeHoaACt_CD_K11_M812.pdf