Đáp án môn tiếng Anh cao đẳng khốii D của bộ Giáo Dục mã đề 258 - Đáp án chính thức môn anh mã 258

Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục


Download Đáp án:
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20D/Tieng%20Anh/DaAnhDCt_CD_K11.pdf

Dowload đề thi
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20D/Tieng%20Anh/DeAnhDCt_CD_K11_M258.pdf