Đáp án môn tiếng Anh cao đẳng khốii D của bộ Giáo Dục mã đề 642 - Đáp án chính thức môn anh mã 642


Xem điểm thi đại học đang được cập nhật nhanh nhất tại:
Mã:
http://tradiemthidaihoc2011.vforum.vn/
http://tradiemthidaihoc2011.vforum.vn/


Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục


Download Đáp án:
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20D/Tieng%20Anh/DaAnhDCt_CD_K11.pdf

Dowload đề thi
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20D/Tieng%20Anh/DeAnhDCt_CD_K11_M258.pdf