Đáp án môn tiếng Anh mã đề 914 cao đẳng 2011 của bộ Giáo Dục khối D

Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục


Download Đáp án:
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20D/Tieng%20Anh/DaAnhDCt_CD_K11.pdf

Dowload đề thi
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20D/Tieng%20Anh/DeAnhDCt_CD_K11_M914.pdf