Hướng dẫn đề bài kể tên các văn bản nghị luận lớp 7. Mỗi một thể loại, loại hình văn học đều mang cho mình một ý nghĩa và giá trị riêng khi chúng tồn tại. Ta thấy được những cảm xúc dạt dào chan chứa tình cảm trong các bài văn biểu cảm, ta thấy rõ hình dung tưởng tượng cuộc sống hơn qua các bài văn tự sự.... và đặc biệt là văn nghị luận. Mang đến cho ta những suy nghĩ sâu sắc chín chắn hơn qua các câu ca dao tục ngữ. những bài học mà thể văn nghị luận sẽ giúp chúng thêm hiểu rõ về đạo lí làm người, hiểu rõ về giá trị cuộc sống để từ đó có một sự định hướng, định hình cuộc sống của mình một cách tốt đẹp hơn. Trong chương trình Ngữ văn lớp 7 ta thường hay bắt gặp đề bài kể tên các văn bản nghị luận lớp 7. Dưới đây là bài làm chi tiết mong có thể giúp các bạn học sinh định hướng làm bài một cách tốt nhất. Để làm được đề bài này các bạn cần nắm vững kiến thức về văn bản nghị luận để có thể liệt kê ra một cách hoàn chỉnh nhất.

BÀI LÀM: KỂ TÊN CÁC VĂN BẢN NGHỊ LUẬN LỚP 7
TT Tên văn bản Tác giả Nội dung nghị luận Luận điểm chính Phương pháp nghị luận
1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh thần yêu nước của dân tộc ta Dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta Chứng minh
2 Sự giàu đẹp của Tiếng Việt Đặng Thai Mai Sự giàu đẹp của tiếng Việt Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, thứ tiếng hay Chứng minh, giải thích
3 Đức tính giản dị của Bác Hồ Phạm Văn Đồng Những đức tính giản dị của Bác Hồ Người giản dị ở mọi phương diện. Sự giản dị kết hợp hài giữa đời sống phong phú, tư tưởng và tình cảm cao đẹp Chứng minh, giải thích, bàn luận
4 Ý nghĩa văn chương Đặng Thai Mai Nguồn gốc, nhiệm vụ, công cụ của văn chương trong lịch sử phát triển nhân loại Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm, là lòng vị tha, văn chương là hình ảnh của sự sống da dạng, văn chương sáng tạo ra sự sống, gây cho ta những tình cảm không có, luyện cho ta những tình cảm có sẵn. Nên không thể thiếu văn chương trong đời sống tinh thần nhân loại Giải thích, bình luận