Đáp án chính thức đề thi cao đẳng 2011 của bộ Giáo Dục và Đào tạo các môn Toán Lý Hóa Văn Sử Địa GD& ĐT


Xem điểm thi đại học, cao đẳng đang được cập nhật nhanh nhất tại:
Mã:
http://tradiemthidaihoc2011.vforum.vn/
http://tradiemthidaihoc2011.vforum.vn/


Khối A:
Click Hiện nội dung để xem đáp án của các môn

Môn Toán:Mã:
http://edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20A/Toan/
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20A/Toan/


Môn Hóa:
Môn Lý:


Khối B:

Môn Toán:


Mã:
http://edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20B/Toan/
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20B/Toan/


Môn Sinh:

Môn Hóa:

Khối C:Môn Ngữ văn:Mã:
http://edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20C/Ngu%20van/
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20C/Ngu%20van/Môn Lịch Sử:Mã:
http://edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20C/Lich%20su/
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20C/Dia%20li/Môn Địa lý:
Mã:
http://edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20C/Dia%20li/
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20C/Dia%20li/
Khối D:

Môn Ngữ văn:
Mã:
http://edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20D/Ngu%20van/
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20D/Ngu%20van/


Môn Toán:Mã:
http://edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20D/Toan/
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20D/Toan/


Môn Tiếng Anh:


Các bạn vào đây download tất cả các môn, sau đó dùng phần mềm đọc file pdf để đọc:
Mã:
http://edu.net.vn/cd2011/