Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 35 SGK trang 112 địa lí 7: Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành dân cư ở châu Mĩ?
Theo những kiến thức đã được giáo viên cung cấp thì châu Mĩ là một châu lục có luồng nhập cư rất lớn so với các quốc gia châu lục khác trên thế giới. Đặc điểm nổi bậc của châu Mĩ là những luồng nhập cư từ châu lục khac vào châu lục này. Để tiếp thu thêm kiến thức về sự nhập cư của châu lục này chúng ta hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 6 bài 35 SGK trang 112 địa lí 7: Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành dân cư ở châu Mĩ?

Câu hỏi 6 bài 35 SGK trang 112 địa lí 7
Trả lời:

Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng đến sự hình thành dân cư ở châu Mĩ như sau:
  • Châu Mĩ là một châu lục có địa hình và vị trí địa lí trải dài từ cực Bắc đến cực Nam. Địa hình trải dài và dân cư châu Mĩ có một sự khác biệt với các châu lục khác đó là chúng rất thưa thớt dân cư. Vì vậy các luồng nhập cư từ các châu lục quốc gia khác tràn vào làm cho dân cư ở đây có sự chuyển biến hơn.
  • Sự nhập cư đã tạo nên một bản sắc riêng cho châu Mĩ, mỗi nước nhập cư đến với một nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau làm cho châu lục này mang một nét văn hóa chấm phá của nhiều quốc gia vùng miền. Sự nhập cư đã cung cấp thêm một số lao động quý giá cho châu lục.

Xem thêm: Địa lý 7: Dựa hình 32.1 hãy nêu tên các nước khu vực Nam Phi Bài 33 SGK trang 105