Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 35 SGK trang112 địa lí 7: Hãy cho biết lãnh thổ châu Phi kéo dài khoản bao nhiêu vĩ độ?
Chúng ta đã được biết châu Mĩ là một châu lục có địa hình cực kì khác biệt so với các châu lục trên thế giới. Với một địa hình dân cư nhiều màu sắc bởi sự nhập cư ồ ạt của các quốc gia trên thế giới tạo nên một đặc trưng ngôn ngữ không đồng nhất trên từng khu vực Bắc Trung Nam của châu Mĩ. Địa hình khá đặc biệt trải dài từ cực Bắc đến cực Nam của trái đất. Nhằm giúp các em có thể củng cố kiến thức khi học bài về châu Mĩ thầy cô có hỏi các em câu hỏi 5 bài 35 SGK trang 112 địa lí 7 như sau: Hãy cho biết lãnh thổ châu Phi kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ? Sau đây là bài viết của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 5 bài 35 SGK trang 112 địa lí 7
Trả lời:

Lãnh thổ của châu Phi kéo dài khoảng:
  • Từ các bản đồ thể hiện lãnh thổ của châu Mĩ chúng ta có thể thấy tuy diện tích của châu Mĩ không nhiều và rộng lớn như các châu lục khác trên thế giới nhưng châu Mĩ có một đặc điểm đó là chúng có chiều dài về địa lí trải dài từ cực Bắc đến cực Nam của trái đất. Đó cũng chính là đặc trưng rất đặc biệt của châu Mĩ. Một châu lục có xu hướng trải dài như châu Mĩ đặc biệt có rất nhiều yếu tố rất riêng so với các châu lục khác. Chúng ta có thể thấy sự trải dài của địa hình châu lục này theo chiều vĩ độ khoản 125 từ cực Bắc xuống cực Nam.

Xem thêm: Địa lý 7: Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng thế nào đến sự hình thành dân cư châu Mĩ Bài 35 SGK