Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 35 SGK trang 112 địa lí 7: Hãy giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư khu vực Bắc Mĩ và khu vực Trung Mĩ, Nam Mĩ?
Chúng ta đã được biết đến châu Mĩ là một châu lục có rất nhiều nguồn nhập cư đến. Một châu lục có địa hình trải dài từ cực Bắc đến cực Nam của trái đất nên châu lục này có rất nhiều đặc điểm hỗn tạp. Sự hỗn tạp đó nó thể hiện qua ngôn ngữ của từng khu vực trên châu lục này. Để cung cấp cho các em một số kiến thức về châu lục này đặc biệt là về sự khác nhau về ngôn ngữ. Sau đây các em hãy trả lời câu hỏi 4 bài 35 SGK trang 112 địa lí 7: Hãy giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư khu vực Bắc Mĩ và khu vực Trung Mĩ, Nam Mĩ? Dưới đây là bài viết của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 4 bài 35 SGK trang 112 địa lí 7
Trả lời:

Sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư khu vực Bắc Mĩ và khu vực Trung Mĩ, Nam Mĩ là do:
  • Được biết đến châu Mĩ là một châu lục có địa hình đa dạng. Dân cư ở đây chủ yếu là dân nhập cư từ các nước và châu lục khác đến. Sự nhập cư được thể hiện trên kháp các khu vực trên châu lục này nên nó cũng là một thành phần làm cho ngôn ở khu vực này có sự khác biệt về ngôn ngữ giữa từng khu vực.
  • Sự nhập cư của các nước trên thế giới luôn có sự khác nhau về nơi nhập cư. Mỗi quốc gia trên thế giới đều có sự nhập cư tại một khu vực cụ thể khác nhau trên khu vực châu Mĩ. Mỗi khu vực Bắc Trung Nam của châu Mĩ đều là một kiểu ngôn ngữ đặc trưng của một quốc gia cụ thể trên thế giới. Từ đó đã dẫn đến sự khác nhau về ngôn ngữ của châu Mĩ.

Xem thêm: Địa lý 7: Lãnh thổ châu Phi kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ Bài 35 SGK trang 112