Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 36 SGK trang 115 địa lí 7: Hãy trình bày sự phân hóa khí hậu ở Bắc Mĩ và giải thích tại sao?
Được biết đến Bắc Mĩ là một khu vực có sự phân hóa về địa hình khá là đặc biệt. Từ đó chúng ta có thể biết được địa hình ở đây sẽ có ảnh hưởng đến khí hậu ở đây. Từ những hiểu biết của mình và các kiến thức đã được học trên lớp các em hãy cung Vforum trả lời câu hỏi 6 bài 36 SGK trang 115 địa lí 7: Hãy trình bày sự phân hóa khí hậu ở Bắc Mĩ và giải thích tại sao?

Câu hỏi 6 bài 36 SGK trang 115 địa lí 7
Trả lời:

Sự phân hóa khí hậu ở Bắc Mĩ được thể hiện như sau:
  • Bắc Mĩ là một khu vực có địa hình được phân hóa thành ba khu vực địa hình nổi bậc. Địa hình được phân hóa nên khí hậu cũng được phân hóa theo. Địa hình khác nhau giữa từng khu vực nên từ Bắc xuống Nam khí hậu được phân hóa thành các kiểu khí hậu đặc trưng như sau: hàn đới, ôn đới và nhiệt đới.
  • Tại khu vực phía bắc nhiệt độ chịu ảnh hưởng bởi khí hậu lạnh của cực Bắc nên nhiệt độ lạnh, tại khu vực trung tâm nhiệt độ trở nên dịu đi và cuối cùng là khu vực phía nam nhiệt độ sẽ trở nên nóng dần nhờ sự ảnh hưởng của không khí nóng của cực Nam.

Xem thêm: Địa lý 7: Cho biết châu Mĩ tiếp giáp với các đại dương nào? Tại sao châu Mĩ nằm hoàn toàn nửa bán cầu Tây