Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 37 SGK trang 118 địa lí 7: Dựa vào hình 37.1 nêu tên một số thành phố lớn nằm trên hai dải siêu đô thị từ Bô xtơn đến Oa sinh tơn và từ Si ca gô đến Môn trê an?
Các em đã được giáo viên cung cấp một số kiến thức về châu Mĩ. Châu Mĩ là một châu lục có địa hình khá là đặc biệt trải dài từ cực Bắc xuống cực Nam. Địa hình phân hóa đa dạng và khí hậu cũng biến đổi liên tục theo từng khu vực địa lí. Địa hình và địa lí được thể hiện một cách như vậy thì các em hãy cùng Vforum tìm hiểu về các thành phố trên khu vực này như thế nào qua câu hỏi 2 bài 37 SGK trang 118 địa lí 7 sau đây: Dựa vào hình 37.1 nêu tên một số thành phố lớn nằm trên hai dải siêu đô thị từ Bô xtơn đến Oa sinh tơn và từ Si ca gô đến Môn trê an?

Câu hỏi 2 bài 37 SGK trang 118 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Dựa hình 37.1 nêu một số thành phố lớn nằm trên hai dải siêu đô thị Bắc Mĩ Bài 37 SGK trang 118

Từ hình 37.1 chúng ta có thể liệt kê được một số thành phố lớn nằm trên hai dải siêu thị từ Bô xtơn đến Oa sinh tơn và từ Si ca gô đến Môn trê an là:
  • Trước hết là từ Bô xtơn đến Oa sinh tơn gồm có các thành phố lớn như: Bô-xtơn, Niu I-oóc, Phi-la-đen-phi-a, Oa-sinh-tơn đây là các thành phố lớn nằm trong khu vực này. Đối với khu vực từ Si ca gô đến Môn trê an thì đây là một khu vực có sự phát triển về đô thị tương đối lớn mạnh.
  • Tại đây có sự phân bố dân cư đông đúc và kinh tế phát triển mạnh nên các thành phố và khu dô thị lớn phát triển mạnh mẽ bao gồm các siêu đô thị như: Si-ca-gô, Đi-tơ-roi, Tô-rôn-tô, Ôt-ta-oa, Môn-trê-an.

Xem thêm: Địa lý 7: Dựa hình 37.1 hãy lập bảng thống kê theo mẫu Bài 37 SGK trang 118