Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 38 SGK trang 121 địa lí 7: Hãy cho biết điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Can na đa phát triển đế trình độ cao?
Được biết đến châu Mĩ có nền nông nghiệp phát triển tương đối mạnh mẽ. Trên châu lục này quốc gia Hoa Kì được xem à một quốc gia lớn nhất của châu lục. Một quốc gia lớn và có trình độ phát triển khá mạnh mẽ. Thầy cô giáo đã cung cấp cho các em một số kiến thức khái quát về khu vực này. Dựa vào các kiến thức đó chúng ta hãy cùng Vforum đi tìm hiểu và trả lời câu hỏi 2 bài 38 SGK trang 121 địa lí 7: Hãy cho biết điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Can na đa phát triển đến trình độ cao?

Câu hỏi 2 bài 38 SGK trang 121 địa lí 7
Trả lời:

Nền nông nghiệp của Hoa Kì và Can na đa phát triển đến trình độ cao là nhờ vào các điều kiện sau đây:
  • Hau quốc gia Hoa Kì và Can na đa là hai quốc gia nằm trên khu vực có địa hình bằng phẳng và có diện tích tương đối rộng lớn. Kinh tế ở đây phát triển mạnh mẽ nhờ vào trình độ kĩ thuật phát triển cao, trình độ đầu óc của con người có tầm phát triển lớn mạnh. Nhờ vào công nghệ kĩ thuật phát triển mạnh mẽ nên ở đây áp dụng các thiết bị công nghệ cao này trong sản xuất đã làm cho năng xuất trong nông nghiệp phát triển vượt bậc.

Xem thêm: Địa lý 7: Dựa hình 38.2 trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ Bài 38 SGK trang 121