Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 39 SGK trang 124 địa lí 7: Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ có ý nghĩa gì với các nước Bắc Mĩ?
Chúng ta đã biết một quốc gia muốn lớn mạnh thì phải hợp tác với các nước khác trên thế giới để cùng nhau trao đổi để thụ hưởng những thành tựu kinh tế trên trái đất thì quốc gia đó mới có thể phát triển mạnh mẽ và đổi mới nhanh chóng được. Các em đã được biết đến hiệp định mậu dịch tự do ở Bắc Mĩ. Vậu hiệp định này có ý nghĩa như thế nào chúng ta hãy cùng với Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 124 địa lí 7: Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ có ý nghĩa gì với các nước Bắc Mĩ?

Câu hỏi 4 bài 39 SGK trang 124 địa lí 7
Trả lời:

Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ có ý nghĩa với các nước Bắc Mĩ như sau:
  • Hiệp định mậu dịch là hiệp định quy định hợp nhất của các quốc gia, kết hợp những thế mạnh của quốc gia để tạo nên một thị trường rộng lớn. Hợp nhất các quốc gia lại với nhau làm cho thị trường phát triển mạnh mẽ hơn bởi thị trường và sự hòa hợp giữa các thế mạnh về kinh tế với nhau tạo nên một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Nguồn nhận lực trên mỗi quốc gia là khác nhau, sự kêt hợp của hiệp định này sẽ làm cho nguồn nhân lực của tất cả các nước được bổ trợ cho nhau.

Xem thêm: Địa lý 7: Trình bày sự phân bố một số sản phẩm trồng chọt và chăn nuôi ở Bắc Mĩ Bài 38 SGK trang 120