Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 39 SGK trang 122 địa lí 7: Dựa vào hình 39.1 các em hãy nêu sự phân bố của các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ?
Từ bài 38 chúng ta đã được giáo viên cung cấp cho một số kiến thức về nền nông nghiệp của khu vực Bắc Mĩ. Bắc Mĩ có nền nông nghiệp vô cùng phát triển và thuận lợi như vậy còn nền công nghiệp của khu vực này sẽ như thế nào. Từ những kiến thức đã được học trên lớp và hiểu biết của mình các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 39 SGK trang 122 địa lí 7: Dựa vào hình 39.1 các em hãy nêu sự phân bố của các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ?

Câu hỏi 1 bài 39 SGK trang 122 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Dựa hình 39.1 hãy nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ Bài 39 SGK trang 122

Từ hình 39.1 chúng ta có thể nên được sự phân bố của ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ như sau:
  • Hoa Kì và Can na đa là hai quốc gia lớn nhất trên khu vực Bắc Mĩ. Hai quốc gia này có nền nông nghiệp phát triển khá là mạnh mẽ.
  • Bên cạnh đó nền công nghiệp cũng không khác gì mấy so với nền nông nghiệp. Nền công nghiệp trên Hoa Kì được phát triển hầu hết trên khắp đất nước từ phía Bắc xuống phía Nam nề công nghiệp được phân bố và phát triển mạnh mẽ. Tại khu vực Can na đa và vịnh Mê hi cô thì nền công nghiệp được phân bố chủ yếu tại khu vực trung tâm.
  • Dựa vào địa hình và các yếu tố tự nhiên, vị trí địa lí nên ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ tại các khu vực này.

Xem thêm: Địa lý 7: Hãy cho biết vai trò của ngành dịch vụ dựa vào bảng số liệu Bài 39 SGK trang 124