Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 41 SGK trang 127 địa lí 7: Hãy so sánh đặc điểm của khu vực Nam Mĩ và khu vực Bắc Mĩ trên châu Mĩ?
Châu Mĩ được phân chia thành ba khu vực rộng lớn đó là Bắc Mĩ, Trung Mĩ và nam Mĩ. Từng khu vực là một kiểu địa hình và diện tích khác nhau không có sự giống nhau về địa hình của khu vực nào. Tại Bắc Mĩ địa hình có các thành phố khu đo thị rộng lớn và nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Thiên ở từng khu vực trên châu lục này cũng có sự khác biệt do tính chất địa lí hình thành nên. Dựa vào vốn kiến thức sẵn có các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 41 SGK trang 127 địa lí 7: Hãy so sánh đặc điểm của khu vực Nam Mĩ và khu vực Bắc Mĩ trên châu Mĩ? Sau đây là bài viết của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 4 bài 41 SGK trang 127 địa lí 7
Trả lời:

Đặc điểm của khu vực Bắc Mĩ khác với khu vực Nam Mĩ như sau:
  • Hai khu vực này có sự khác nhau đặc biệt như: Tại khu vực Bắc Mĩ địa hình cao chủ yếu là các dãy núi cao già đồ sộ già nua còn ở khu vực Nam Mĩ thì chỉ có các cao nguyên và sơn nguyên thấp và trung bình. Đối với khu vực đồng bằng thì tại Nam Mĩ hệ thống đồng bằng châu thổ được sắp xếp thành một chuỗi một khu vực rộng lớn chứ không phải thưa thớt như Bắc Mĩ bởi tại Bắc Mĩ nền công nghiệp hiện đại phát triển là chủ yếu.
  • Bên cạnh sự khác nhau đó hai khu vực Bắc Mĩ và Nam Mĩ lại có sự giống nhau ở chỗ cấu trúc địa hình của chúng đều tương đối như nhau đều có núi và các đồng bằng.

Xem thêm: Địa lý 7: Nêu tên các vùng công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì Bài 40 SGK trang 125