Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 41 SGK trang 127 địa lí 7: Quan sát hình 41.1 cho biết eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti nằm trong môi trường nào, loại gió thổi quanh năm ở đây là gió nào và hướng gió như thế nào?
Các em đã được học về khu vực Trung Mĩ và Nam Mĩ, hai khu vực này có những đặc điểm và tính chât địa thế như thế nào các em đã được giáo viên cung cấp các kiến thức về hai khu vực này rất chặt chẽ. Để các em củng cố lại kiến thức đã học trên lớp thầy cô giáo có hỏi các em câu hỏi 2 bài 41 SGK trang 127địa lí 7: Quan sát hình 41.1 cho biết eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti nằm trong môi trường nào, loại gió thổi quanh năm ở đây là gió nào và hướng gió như thế nào? Vforum sẽ cùng các bạn trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 41 SGK trang 127 địa lí 7
Trả lời:

Từ hình 41.1 chúng ta có thể thấy eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti nằm trong môi trường:
  • Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được hai khu vực này nằm trong khu vực nhiệt đới. Môi trường nhiệt đới đã hình thành nên eo đất Trung Mĩ của chúng ta. Eo đất này có đặc điểm rất khô hạn bởi nhiệt độ ở đây rất khắc nghiệt. Gió tín phong thổi quanh năm trên hai khu vực này. Gió này thổi theo hướng Đông Bắc là chủ yếu.

Xem thêm: Địa lý 7: Dựa hình 41.1 nêu đặc điểm địa hình của khu vực Nam Mĩ Bài 41 SGK trang 127