Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 42 SGK trang 130 địa lí 7: Hãy trình bày các kiểu môi trường chính ở khu vực Trung và Nam Mĩ?
Mộ khu vực trên trái đất chúng ta đang sinh sống thì đều có một sự phân bố tầng lớp khác nhau. Trên trái đất tại một vị trí trên trái đất đều mang một dặc điểm sắc thái riêng, khí hậu cũng vậy. Nhằm củng cố kiến thức đã được học trên lớp các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 42 SGK trang 130 địa lí 7: Hãy trình bày các kiểu môi trường chính ở khu vực Trung và Nam Mĩ? Dưới đây là bài viết của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 3 bài 42 SGK trang 130 địa lí 7
Trả lời:

Các kiểu môi trường chính ở khu vực Trung và Nam Mĩ như sau:
  • Địa hình ở hai khu vực này có đặc điểm là khá cao nên chúng ta sẽ có môi trường rừng và hoang mạc chủ yếu. Tại các khu vực có địa hình cao nó sẽ có kiểu môi trường thích hợp với độ cao và địa hình đó là môi trường rừng và các thảo nguyê.
  • Rừng ở đây có dặc điểm chủ yếu là thưa thớt chủ không phải rừng rậm.
  • Các hoang mạc ở đây cũng phát triển rất nhiều, chúng được hình thành chủ yếu ven biển. Vì địa hình gàn xích đạo nên môi trường rừng được xem là nhiều nhất trên khu vực này.

Xem thêm: Địa lý 7: Vì sao dải đất duyên hải phía Tây An-đét lại có hoang mạc Bài 42 SGK trang 130