Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 42 SGK trang 130 địa lí 7: Hãy quan sát hình 41.1 và 42.1 nêu tên các kiểu khí hậu ở Nam Mĩ và Trung Mĩ, sự phân bố của các khiểu khí hậu này có ảnh hưởng như thế nào đến sự phân chia địa hình?
Chúng ta đã được biết địa hình và khí hậu là hai yếu tố luôn luôn có sự tác động qua lại lẫn nhau. Do tính chất của địa hình mà nhiệt độ và khí hậu sẽ thay đổi sao cho phù hợp. Từ những kiến thức đã học về khu vực Trung Mĩ và Nam Mĩ các em hãy vận dụng để trả lời câu hỏi 2 bài 42 SGK trang 130 địa lí 7: Hãy quan sát hình 41.1 và 42.1 nêu tên các kiểu khí hậu ở Nam Mĩ và Trung Mĩ, sự phân bố của các kiểu khí hậu này có ảnh hưởng như thế nào đến sự phân chia địa hình? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi.

Câu hỏi 2 bài 42 SGK trang 130 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Nêu tên các kiểu khí hậu ở Nam Mĩ và Trung Mĩ Bài 42 SGK trang 130

Các kiểu khí hậu ở khu vực Trung và Nam Mĩ như sau:
  • Vì đây là hai địa hình có sự phân bố gần xích đạo nên chúng có đầy đủ các kiểu khí hậu bao gồm: khí hậu xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới và khí hậu ôn đới.
  • Địa hình trải dài từ xích đạo trở về Nam Cực của trái đất nên tại đây khi địa hình được phân bố đến một kinh vĩ tuyến nhất định thì ở đó sẽ có sự phân bố của từng kiểu khí hậu tương ứng với địa hình đó theo vĩ độ trên trái đất.

Xem thêm: Địa lý 7: Trình bày các kiểu môi trường chính ở khu vực Trung và Nam Mĩ Bài 42 SGK trang 130