Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 42 SGK trang 129 địa lí 7: Dựa vào hình 42.1 và hãy cho biết: Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào, nêu sự khác nhau giữa khí hậu lục địa Nam Mĩ với Trung Mĩ và đảo Ăng ti?
Các em đã được biết đến một châu Mĩ với nhiều kiểu đặc điểm nổi bậc khác nhau trên từng vùng. Mỗi khu vực có những nét chấm phá riêng lẻ bởi địa hình và kiểu khí hậu tạo nên. Địa hình và khí hậu luôn luôn có những mối quan hệ mật thiết với nhau. Địa hình thay đổi thì khí hậu cũng thay đổi theo để phù hợp với môi trường tại khu vực đó. Để các em có thể biết thêm một số đặc điểm về các khu vực trên châu Mĩ các em hãy cùng với Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 42 SGK trang 129 địa lí 7: Dựa vào hình 42.1 và hãy cho biết: Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào, nêu sự khác nhau giữa khí hậu lục địa Nam Mĩ với Trung Mĩ và đảo Ăng ti?

Câu hỏi 1 bài 42 SGK trang 129 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào, nêu sự khác nhâu giữa khí hậu Bài 42 SGK trang 129

Từ hình 42.1 ta có thể xác định được Trung Mĩ và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu như sau:
  • Trung Mĩ và Nam Mĩ là hai khu vực có địa hình cao hơn so với các khu vực còn lại. Tại đây địa hình thay đổi nên khí hậu cũng có sự thay đổi rõ rệt. Tại hai khu vực này địa hình của chúng trải dài từ xích đạo xuống khu vực phía Nam nên nó chứa đựng đầy đủ các loại khí hậu như: Khí hậu xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, ôn đới. Địa hình giáp biển nên thường có các kiểu khí hậu nhiệt đới, nhiệt đới khô nhiệt đới ẩm, nhiệt dới lục địa, nhiệt đới hải dương.
Sự khác nhau giữa các kiểu khí hậu tại Trung Mĩ và Nam Mĩ là:
  • Hai khu vực này có sự phân bố khác nhau trên phần Trung mĩ có diện tích và sự phân bố ít gần xích đạo nên nó có kiểu khí hậu xích đạo và cận nhiệt đới là chủ yếu. Còn khu vực Nam Mĩ có diện tích trải dài nên ở đây có đầy đủ các kiểu khí hậu.
Xem thêm: Địa lý 7: Nêu tên các kiểu khí hậu ở Nam Mĩ và Trung Mĩ Bài 42 SGK trang 130