Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 43 SGK trang 133 địa lí 7: Qúa trình đô thị hóa ở Trung Mĩ và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ như thế nào?
Được biết đến khu vực châu Mĩ là một trong những khu vực có quá trình đô thị hóa diễn ra nhiều nhất trên tất cả các khu vực trên thế giới. Để củng cố kiến thức về quá trình đô thị hóa trên khu vực này sau khi đã được học trên lớp. giáo viên có hỏi các em cau hỏi để trau dồi kiến thức hơn thông qua câu hỏi 4 bài 43 SGK trang 133 địa lí 7 như sau: Qúa trình đô thị hóa ở Trung Mĩ và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ như thế nào? Dưới đây là bài viết của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 4 bài 43 SGK trang 133 địa lí 7
Trả lời:

Qúa trình đô thị hóa ở Trung Mĩ và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ là như sau:
  • Được biết đến khu vực Bắc Mĩ là một khu vực có địa hình khá là ổn định hơn các khu vực khác. Tại đây chủ yếu tập trung các nước có nền kinh tế khá là phát triển trên thế giới. Diện tích lại rộng lớn, địa hình thuận lợi cho kinh tế phát triển. Tại đây trình độ đô thị hóa phát triển đồng thời với trình độ công nghiệp tại khu vực.
  • Riêng đối với khu vực Trung và Nam Mĩ thì ở đây sự phát triển đô thị hóa diễn ra khá là nhanh có thể nới là vượt bậc hơn sự phát triển của các ngành kinh tế hiện tại.

Xem thêm: Địa lý 7: Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào, nêu sự khác nhâu giữa khí hậu Bài 42 SGK trang 129