Hướng dẫn viết bài luận tiếng Anh về thể loại nhạc bạn yêu thích nhất như nhạc trẻ nhạc vàng, nhạc pop, ballad, đồng quê,...Bạn có thường hay nghe nhạc không? Và list nhạc của bạn hầu hết là những bài hát gì? Có người thích nghe tất cả dòng nhạc, nhưng cũng có người chỉ trung thành với một hoặc hai dòng nhạc mà họ thích nhất. Thể loại nhạc yêu thích của bạn là gì? Bạn có thể viết một đoạn văn về âm nhạc sau khi xem qua hai ví dụ ngắn sau nhé.

Viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh, bài luận chủ đề âm nhạc
Có rất nhiều thể loại nhạc khác nhau

Bài viết 1. Viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh:
Vocabulary:
 • Appeal (v): Thu hút, lôi cuốn.
 • Thrice (adv): Ba lần, đôi ba lần.
 • Rhythm (n): Nhịp điệu, giai điệu.
 • Shade (n): Sắc thái.
 • Synchronized (adj): Đồng bộ, đồng đều.
 • Choreography (n): Vũ đạo,

I like all kinds of music, but I can say that my favorite one is Pop – a short term of Popular Music. Most people listen to music, and Pop might be the most common music around us. It originated in the United States and United Kingdom during the mid-1950s, and nowadays it has become a worldwide wave. The characteristics of Pop music include an aim of appealing to a general audience, and it also aims to encourage dancing and uses catchy rhythms. This kind of music has lyrics which are easy to understand and sing along, so I can sing to most of the songs after hearing them thrice. My favorite pop musician is Taylor Swift. She is not simply a singer, but she is also a song writer, dancer, and producer. Most of her songs are about many different shades of love, and this subject is also the most common one in Pop. Recently, Pop culture has strongly developed in Asian countries, and it can be said that Korea is the leader of this wave. Many bands have been born, and they have introduced their national values to the whole world through their music. While Western Pop music focuses mostly on the catchy sound of instruments and singer’s voice, Korean Pop is more on the side of synchronized choreography and main concept along with the catchy tunes. I know many other countries also have good Pop songs, but I just listen to US – UK and Korean ones. My dream is to be able to attend a real Pop concert with famous singers, gorgeous stage with a lot of colorful lights, lively sound and professional dancers. I am saving money for a Pop concert in my hometown in the summer, and I cannot wait to listen to my favorite kind of music in real life.

Dịch:
Tôi thích mọi thể loại nhac, nhưng tôi có thể nói rằng thể loại yêu thích nhất của tôi là nhạc Pop – một cụm từ ngắn gọn của Nhạc phổ biến. Hầu hết mọi người đều nghe nhạc, và nhạc Pop có lẽ là một dòng nhạc thịnh hành nhất. Nó bắt nguồn từ Mỹ và Vương quốc Anh trong những năm giữa 1950, và ngày nay nó đã trở thành một làn sóng toàn cầu. Những đặc điểm của nhạc Pop bao gồm mục tiêu thu hút đông đảo người nghe, và nó cũng hướng đến việc cổ vũ việc nhảy nhót và sử dụng những giai điệu bắt tai. Thể loại nhạc này có lời bài hát dễ hiểu và dễ hát theo, vậy nên tôi có thể hát được hầu hết các bài nhạc sau khi nghe chúng đôi ba lần. Nghệ sĩ nhạc Pop yêu thích nhất của tôi là Taylor Swift. Cô ấy không chỉ là một ca sĩ, mà cô ấy còn là một nhà viết nhạc, vũ công, và là nhà sản xuất. Hầu hết các bài nhạc của Taylor là về các sắc thái khác nhau của tình yêu, và đây cũng là chủ đề thịnh hành nhất của dòng nhạc Pop. Thời gian gần đây, văn hóa nhạc Pop đã và đang phát triển mạnh mẽ ở các nước Châu Á, và có thể nói rằng Hàn Quốc chính là người dẫn đầu trong làn sóng này. Rất nhiều ban nhạc đã ra đời, và họ đã giới thiệu các giá trị của quốc gia mình ra khắp thể giới thông qua âm nhạc của họ. Trong khi nhạc Pop ở các nước phương Tây chú trọng nhiều vào âm thanh bắt tai của nhạc cụ và giọng hát của ca sĩ, nhạc Pop của Hàn Quốc lại thiên về vũ đạo đồng đều và hình ảnh chủ đạo cùng với giai điệu bắt tai. Tôi biết các nước khác cũng có những bài hát hay, nhưng tôi chỉ nghe nhạc Pop của Mỹ, Anh và Hàn Quốc. Giấc mơ của tôi là được tham gia vào một đại nhạc hội Pop thật sự với các ca sĩ nổi tiếng, sân khấu hoành tráng với thật nhiều đèn đủ màu sắc, âm thanh sống động và các vũ công chuyên nghiệp. Tôi đang để dành tiền cho một đại nhạc hội Pop ở thị trấn vào mùa hè này, và tôi không thể đợi để được nghe dòng nhạc yêu thích của mình ngoài đời thực.

Bài viết 2. Viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh:
Vocabulary:
 • Genre (n): Thể loại.
 • Alternate (adj): Luân phiên, xen kẽ.
 • Narrate (n): Kể chuyện, kể lại.
 • Sentimental (adj): Tình cảm, cảm xúc.
 • Legendary (adj): Tính huyền thoại.
 • Dramatic (adj): Tính chất kịch, sâu sắc.

I am a quite girl, and I tend to like the gentle things including music. In many different genres of music, I think Ballad is the most suitable one for me, and it is also my favorite type. Ballad songs were originally written to accompany dances, so they were composed in alternate lines so a couple could take turn to dance. After a while, it was widely known for being a slow form of love songs. Composers usually uses Ballad to narrate stories – mostly love stories, and it can be considered as a more sentimental version of Pop or Dance music. It is obvious that people always try to make their songs become catchy and easy to listen to, but Ballad has deeper meanings for people to gradually feel and understand. Each song has poetic lyrics with different stories about love. It can be about a happy couple who are madly in love, it can be about a sad person with a broken heart, or it can also be about good memories of the beloved ones. For each content come a long with a melody, and a suitable voice can bring a song to a higher level. My favorite ballad musician is Céline Dion. She is a great singer with an incredible voice, and she became well known all over the world after she performed a legendary original soundtrack My heart will go on of the Titanic movie. Ballad is a great form of music to use in movies, and almost every film has at least one Ballad song to make some scenes become more dramatic. Ballad can cheer me up, but it can also bring my mood down very quickly. When I listen to music, I usually choose certain songs that suit my feelings at that time, and I find Ballad is truly my best friend.

Dịch:
Tôi là một cô gái khá im lặng, và tôi có xu hướng thích những thứ nhẹ nhàng bao gồm cả âm nhạc. Trong rất nhiều thể loại nhạc, tôi nghĩ nhạc nhẹ là dòng thích hợp nhất với mình, và đó cũng là thể loại yêu thích nhất của tôi. Nhạc nghẹ xuất phát từ việc được viết để đệm cho các điệu nhảy, vậy nên nó được sáng tác theo những dòng luân phiên nhau để một cặp có thể thay phiên nhảy. Sau một thời gian, nó được biết đến rộng rãi là một kiểu chậm của các bài tình ca. Các nhà soạn nhạc thường sử dụng nhạc nhẹ để kể lại các câu chuyện – hầu hết là chuyện tình yêu, và nó có thể được xem là một phiên bản giàu cảm xúc hơn của nhạc Pop hoặc Dance. Có một sự thật hiển nhiên là mọi người luôn cố gắng tạo ra các bài hát bắt tai và dễ nghe, nhưng nhạc nhẹ có nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn để người nghe có thể từ từ cảm nhận và thấu hiểu. Mỗi bài nhạc có lời lẽ đầy chất thơ với nhiều câu chuyện khác nhau về tình yêu. Nó có thể là về một cặp tình nhân hạnh phúc đang đắm chìm trong tình yêu, nó có thể là về một người buồn bã với trái tim tan vỡ, hoạc nó cũng có thể là về những kỉ niệm đẹp với những người thân thương. Mỗi nội dung đi kèm với một giai điệu, và một giọng ca phù hợp có thể mang bài hát đi đến một cấp độ cao hơn. Nghệ sĩ nhạc nhẹ yêu thích nhất của tôi là Céline Dion. Cô ấy là một ca sĩ tuyệt vời với một chất giọng phi thường, và cô ấy trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới sau khi biểu diễn bài nhạc phim huyền thoại My heart will go on của bộ phim Con tàu Titanic. Nhạc nhẹ là một thể loại tuyệt vời để sử dụng trong các bộ phim, và hầu như mỗi phim đều có ít nhất một bài nhạc nhẹ để khiến một số khung cảnh trở nên sâu sắc hơn. Nhạc nhẹ có thể khiến tôi vui lên, nhưng nó cũng có thể làm tâm trạng tôi tuột dốc rất nhanh. Khi nghe nhạc, tôi thường chọn những bài hát cụ thể để phù hợp với cảm xúc của tôi lúc đó, và tôi thấy rằng nhạc nhẹ chính là người bạn thân nhất của tôi.