Hết hôm nay mà bác nào chưa đi cập nhật lại thông tin thì vina nó cắt sim nhé
http://vinhphuc.tintuc.vn/tin-tuc/ngay-mai-155-khach-hang-khong-dang-ky-thong-tin-thue-bao-di-dong-se-bi-cat-lien-lac.html