Như chủ đề mình cần tìm 1 bạn nào có thể viết code hoặc scrip để cấu hình hostpot checkin FB...
Thanks for all !!