Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 44 SGK trang 136 địa lí 7: Hãy nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở khu vực Trung và Nam Mĩ?
Đất đai là một thứ tài sản quý giá nhát trên trái đất của chúng ta. Để sinh sống và phát triển một cách tốt đẹp thì con người chúng ta phải dựa vào đất đai và sử dụng tốt đất đai để có thể nuôi sống chính bản thân mình. Ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ được sử dụng cụ thể như thế nào chúng ta hãy cùng với Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 44 SGK trang 136 địa lí 7: Hãy nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở khu vực Trung và Nam Mĩ?

Câu hỏi 3 bài 44 SGK trang 136 địa lí 7
Trả lời:

Sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở khu vực Trung và Nam Mĩ như sau:
  • Đất đai trên khu vực này cũng khá là nhiều, nhưng đất đai chủ yếu trên khu vực này đều chủ yếu do địa chủ nắm bắt và cai quản. Người dân ở đây chủ yếu là công cụ lao động để đem lại lợi ích cho địa chủ. Ruộng đất ở đây là tư liệu sản xuất của người dân nhưng đã bị địa chủ kiềm hãm.
  • Người dân chỉ được sử dụng một số mảnh đất nhỏ lẻ để làm cho riêng mình. Từ đó chúng ta thấy đất đai ở khu vực này bị kìm hãm không phát triển bởi sự phát triển của xã hội không đồng đều.

Xem thêm: Địa lý 7: Nêu tên và trình bày sự phân bố của các loại cây trồng chính ở Trung và Nam Mĩ Bài 44 SGK