ĐỊA LÍ 7: Dựa vào hình 44.4 các loại gia súc được nuôi chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ, chúng được phân bố ở đâu và vì sao ? Câu hỏi 2 bài 44 SGK trang 136 địa lí 7
Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 44 SGK trang 136 địa lí 7: Dựa vào hình 44.4 các loại gia súc được nuôi chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ, chúng được phân bố ở đâu và vì sao ?
Ngoài các loại cây nông nghiệp trên khu vực Trung và Nam Mĩ được phát triển mạnh mẽ bởi những thuận lợi về địa hình và khí hậu trên khu vực này. Điều kiện tốt đến như vậy thì ở đây có sự phát triển các lĩnh vực khác hay không. Để chúng ta có thể nắm bắt được thêm những đặc điểm về nền kinh tế ở hai khu vực này chúng ta hãy cùng nhau trả lời câu hỏi 2 bài 44 SGK trang 136 địa lí 7 sau đây: Dựa vào hình 44.4 các loại gia súc được nuôi chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ, chúng được phân bố ở đâu và vì sao ? Sau đây chúng ta hãy cùng Vforum tìm hiểu.
Câu hỏi 2 bài 44 SGK trang 136 địa lí 7
Trả lời:

Từ hình 44.4 chúng ta có thể liệt kê được các loại súc vật nuôi chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ như sau:
Tại khu vực Trung và Nam Mĩ tại đây khu vực địa hình chủ yếu là đồi núi. Đồng cỏ ở đây được phát triển mạnh mẽ bởi đất đai ở đây khá tươi tốt và màu mỡ. Cỏ phát triển và kết hợp với điều kiện khí hậu thuận lợi nên ở đây phát triển chăn nuôi bò là chủ yếu. Bò là một loại động vật dễ sinh sống trên các khu vực nhiệt đới, cây cỏ là thức ăn chính của chúng nên ở đây chúng phát triển mạnh mẽ.
Xem thêm:Địa lý 7: Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất Trung và Nam Mĩ Bài 44 SGK trang 136